Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – İnsanlar Yerler ve Çevreler – Test 1

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin İnsanlar Yerler ve Çevreler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan kendi sınırları içerisinde benzerlik gösteren alanlara aşağıdakilerden hangisi denir?

#2 Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

#3 Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?

#4 Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli oranda küçültülerek kağıda çizilmesine ne denir ?

#5 Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

#6 Aşağıdakilerden hangisi en çok Karadeniz Bölgesi’ nde yetişir?

#7
1.Yazları sıcak ve kuraktır.
2.Kışlar ılık ve yağışlıdır.
3.Bitki örtüsü bozkırdır.
Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez ?

#8 Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

#9 Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?

#10 Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

#11 Kızılırmak çoğu kez taşıp nice canlar alır. Nicelerin gözü yaşlı, eli bağrında kalır. Niceleri gidenlerin ardından acıklı bir türkü yakar. Aşık Veysel’in bu sözlerinden çıkarılacak en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

#12 Türkiye’ nin iklim şartları dikkate alındığında aşağıdaki illerden hangisinde kışın yakıt masrafı daha az olur ?

#13 Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekline ne denir ?

#14 Bu sene, pamuk toplamak için Çukurova’ ya gittik ailece. Buna göre ailece nereye gittik ?

#15 Buğday tohum olarak ekildiği anlarda yağmur ve kar, boy verip filizlendiğinde sıcaklık ister. Buna göre, buğdayın yetiştirilmesi için en uygun iklim, aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test