Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Birey ve Toplum – Test 2

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Birey ve Toplum konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Kendine özgü nitelikleri yitirmeden koruyan ve kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan insanların her birine ne ad verilir?

#2 Benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluğa ne ad verilir?

#3 Ayşegül’ ün geziye gidilecek yer konusunda görüş bildirmesi, hangi hakkını kullandığını gösterir ?

#4 Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerimizin tamamına ne ad verilir?

#5 Aşağıdakilerden hangisi okulda verilen gruplara örnek değildir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi grupların özellikleri arasında yer almaz?

#7 Aşağıdakilerden hangisi 12 yaşında bir çocuğun yapabileceği etkinliklerden değildir?

#8 Üyesi olduğumuz grup içinde üstlenmemiz gereken görevlere ne ad verilir?

#9 Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

#10 ” Çocuk hakları sözleşmesi bütün çocuklar içindir. Din, dil ,ırk, renk fark etmez. ” İfadesinde aşağıdakilerin hangisine değinmiştir?

#11 Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

#12 En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz?

#14 Kişi davranışlarında öncelikle kime karşı sorumludur?

#15 Aşağıdaki gruplardan hangisi içinde barındırdığı öğeler bakımından diğerlerinden farklıdır?

Testi Bitir

2 üzerine düşünceler “5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Birey ve Toplum – Test 2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test