Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Sosyal Bilgiler – Birey ve Toplum – Test 2

5. sınıfta işlenen Sosyal Bilgiler dersinin Birey ve Toplum konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Aşağıdaki gruplardan hangisi içinde barındırdığı öğeler bakımından diğerlerinden farklıdır?

Soru #2: Kişi davranışlarında öncelikle kime karşı sorumludur?

Soru #3: Aşağıdakilerden hangisi bir takım çalışması örneği olamaz?

Soru #4: En temel hakkımız aşağıdakilerden hangisidir?

Soru #5: Sosyal haklarımız içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru #6: ” Çocuk hakları sözleşmesi bütün çocuklar içindir. Din, dil ,ırk, renk fark etmez. ” İfadesinde aşağıdakilerin hangisine değinmiştir?

Soru #7: Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

Soru #8: Üyesi olduğumuz grup içinde üstlenmemiz gereken görevlere ne ad verilir?

Soru #9: Aşağıdakilerden hangisi 12 yaşında bir çocuğun yapabileceği etkinliklerden değildir?

Soru #10: Aşağıdakilerden hangisi grupların özellikleri arasında yer almaz?

Soru #11: Aşağıdakilerden hangisi okulda verilen gruplara örnek değildir?

Soru #12: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerimizin tamamına ne ad verilir?

Soru #13: Ayşegül’ ün geziye gidilecek yer konusunda görüş bildirmesi, hangi hakkını kullandığını gösterir ?

Soru #14: Benzerliklerin ya da ortak amaçların bir araya getirdiği kimselerden oluşan topluluğa ne ad verilir?

Soru #15: Kendine özgü nitelikleri yitirmeden koruyan ve kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan insanların her birine ne ad verilir?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test