Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Değişim – Test 1

5. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin Madde ve Değişim konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Gökyüzünden yere düşen yağmur, suyun hangi hâlinde bulunur ?

#2 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

#3 5.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Değişim – Test 1 – Soru 3

#4 ” Katı maddelerin ısı alarak sıvı hâle geçmesine ………. denir. ” Yukarıdaki tanımda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#5
1.Yoğuşma
2.Erime
3.Donma
4.Buharlaşma
Yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşirken çevreye ısı yaymaktadır ?

#6
1.Donma noktası
2.Kütle
3.Renk
Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir ?

#7 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur ?

#8 5.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Değişim – Test 1 – Soru 8

#9 5.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Değişim – Test 1 – Soru 7

#10 1.Su ⇒ 100 ºC 2.Alkol ⇒ 78 ºC 3.Cıva ⇒ 357 ºC Yukarıda kaynama sıcaklıkları verilen maddelerden hangisi veya hangileri 150 ºC sıcaklıkta sıvı halde değildir ?

#11 1.K ⇒ 132 ºC 2.L ⇒ 88 ºC 3.M ⇒ 86 ºC 4.N ⇒ 86 ºC Yukarıda bazı sıvıların kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre, sıvılarla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#12
1.Erime sıcaklığı
2.Kaynama noktası
3.Donma sıcaklığı
Yukarıdaki özelliklerden hangileri maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi belirli bir sıcaklıkta gerçekleşmez ?

#14 Özdeş kaplara konulan 100 g ve 200 g kütleli A katıları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#15 Özdeş P, R, S ve T kaplarında eşit kütleli farklı cinslerde sıvılar vardır. Bunlar ısıtıldığında ;
1.P kabındaki sıvı 5 dk
2.R kabındaki sıvı 8 dk
3.S kabındaki sıvı 12 dk
4.T kabındaki sıvı 4 dk
sonra kaynamaya başlamaktadırlar. Buna göre , kaplardaki sıvıların kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “5.Sınıf – Fen Bilimleri – Madde ve Değişim – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test