Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Fen Bilimleri – İnsan ve Çevre – Test 2

5. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin İnsan ve Çevre konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdaki olaylardan hangisi insan faaliyetleri sonucu meydana gelen bir çevre sorunudur ?

#2 Fabrikaların çevre ve insana olumsuz etkilerini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi çölleşme sonucu meydana gelmez ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi çölleşmeye neden olmaz ?

#5 Atmosfere karışan zararlı gazların su buharı ile birleşmesi sonucu hangisi oluşur ?

#6 Yeryüzünün gereğinden fazla ısınmasına neden olan küresel iklim değişikliklerine ne denir ?

#7
. Sıvı endüstri atıkları
. Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar
. Kimyasal gübreler
Yukarıdaki faktörler aşağıdakilerden hangisine neden olur ?

#8 Aşağıdaki yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik en azdır ?

#9
. X adasında 3 farklı memeli türünden 55 tane, 4 farklı sürüngen türünden 20 tane ve 6 farklı bitki türünden 53 tane bulunmaktadır.
. Y adasında 5 farklı kuş türünden 14 tane, 2 farklı sürüngen türünden 22 tane, 32 farklı balık türünden 65 tane ve 7 farklı memeli türünden 54 tane canlı türü bulunmaktadır. Buna göre ;
1. Y adası biyoçeşitlilik bakımından X adasından daha zengindir.
2. X adası biyoçeşitlilik bakımından Y adasından daha zengindir.
3. Y adasındaki canlı sayısı X adasına göre daha fazladır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

#10
1. Canlıların besin ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.
2. Yeryüzündeki doğal dengeyi korur.
3. Dünya’yı yaşanabilir hâle getirir.
Biyoçeşitlilik ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

#11 Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmekte olan canlılar için alınabilecek tedbirlerden değildir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin önemi ile ilgili değildir ?

#13 Aşağıdaki bitki çeşitlerinden hangisinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi içerisindedir ?

#14
. Hava kirliliği
. Su kirliliği
. Toprak kirliliği
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki etkenlerden sayılmaz ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden birisi değildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test