Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Fen Bilimleri – İnsan ve Çevre – Test 1

5. sınıfta işlenen Fen Bilimleri dersinin İnsan ve Çevre konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1:
1.Sanayi atıkları deniz ve göllerin kirlenmesine neden olur.
2.Kirli suları kullanan insanlar kolera, sarılık, tifo gibi hastalıklara yakalanmaktadırlar.
3.Kirli sularda yaşayan canlılar kirlilikten etkilenmez.
Yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?

Soru #2:
1.Tarımda kullanılan ilaç ve gübreler
2.Fabrikadaki atıkların suya karışması
3.Fosil yakıtlardan çıkan zehirli gazlar
4.Kağıt, pil, cam, naylon torba gibi çöplerin çevreye atılması
Hava kirliliğinin sebebi yukarıdakilerden hangisidir ?

Soru #3:
1.Dünyadaki suyun büyük bir bölümü canlılar tarafından kullanılacak özellikte değildir.
2.Su kirliliği biyoçeşitliliği olumsuz etkiler.
3.Su kirliliğinin çoğu sebebi doğal afetlerdir.
4.Su kirliliği sadece suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.
Su ve su kirliliği ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?

Soru #4: Toprak kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Soru #5:
1.Eğrelti otu
2.Gül
3.Lale
4.Orkide
Yukarıda verilen bitkilerden hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?

Soru #6:
1.Pil
2.Plastik
3.Teneke
Yukarıda verilenlerden hangileri toprağı kirletir?

Soru #7:
1.Yeryüzünün oksijen kaynağıdır.
2.Erozyona ve küresel ısınmaya neden olur.
Yukarıda ormanlarla ilgili verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Soru #8: 5.Sınıf – Fen Bilimleri – İnsan ve Çevre – Test 1 – Soru 8

Soru #9:
1.Ağaç sayısının artması
2.Fosil yakıtların çok tüketilmesi
3.Toprak kirliliği
4.Su kirliliği
Yukarıda verilenlerden hangileri doğanın dengesinin bozulmasına sebep olur?

Soru #10: Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir ?

Soru #11: Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden değildir ?

Soru #12: Aşağıdakilerden hangisinin nesli tükenmemiştir ?

Soru #13: 1.Canlıların besin ihtiyaçlarının karşılanmasında etkilidir. 2.Doğal dengenin korunmasında baş roldedir. 3.Dünya’ yı yaşanabilir hale getirir. Biyoçeşitlilikle alakalı hangisi ve ya hangileri doğrudur ?

Soru #14:
1.Anadolu leoparı
2.Kunduz
3.Aslan
Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin ülkemizde nesli tükenmiştir ?

Soru #15:
1.Çevreyi canlı ve cansız varlıklar oluşturur.
2.Çevreyi en fazla hayvanların faaliyetleri değiştirir.
3.İnsanların yaptıkları çevreye zarar vermez.
Yukarıdaki ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyen Damla’ nın doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test