Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Fen Bilimleri – 2.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

5. sınıf Fen Bilimleri dersinin 2.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 20 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Bitkiler, geceleri aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

#2 Aşağıdakilerin hangisinde büyüme yaşam boyu sürer?

#3 Aşağıdakilerden hangisinin üremesi diğerlerinden farklıdır?

#4 Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların ortak özellikleri arasında yer almaz?

#5 Canlıların yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun ortamların bulunduğu bölgelere ne ad verilir?

#6 Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için kullanılabilecek bir yöntem değildir?

#7 Isı veren sıvı bir maddenin katı hale geçmesini ifade eden hal değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

#8 Mikroskobik canlılar ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#9 Hangisi maddenin ısı alması sonucu gerçekleşmez?

#10 Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde lambanın yanmamasının sebebi olamaz?

#11 Hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

#12 Ekonomik değeri yüksek kayaçlara ne ad verilir?

#13 Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki yaşam alanlarına zarar veren insan davranışlarına örnek olamaz?

#14 Ay tutulması yılda kaç sefer olur?

#15 Güneş tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#16 Aşağıdakilerden hangisinde maddeler çok genleşenden az genleşene doğru sıralanmıştır ?

#17 Buharlaşma olayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18 Maddeyi oluşturan moleküllerin hızını yavaşlatmak için ne yapılmalıdır?

#19 Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne denir?

#20 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test