Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Fen Bilimleri – 2.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

5. sınıf Fen Bilimleri dersinin 2.Dönem – 2.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

#2 Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğin artmasına olumlu yönde katkı sağlar ?

#3 Biyoçeşitliliği doğal faktörler ve insan kaynaklı faktörler birçok yönden etkilemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı faktörler arasında yer almaktadır ?

#4 Bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşitliliğine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?

#5 Aşağıda verilen canlılardan hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği etkileyen faktörler arasında yer almamaktadır ?

#7 Sera etkisi aşağıda verilen çevre sorunlarının hangisinin sonucunda meydana gelmektedir ?

#8 Aşağıda verilen olaylardan hangisi hava kirliği oluşturmamaktadır ?

#9 Toprak kirliliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#10 Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaktadır ?

#11 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur ?

#12 Deniz kenarındaki bir fabrika bilinçsiz bir şekilde fabrika atıklarını denizde atmaktadır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez ?

#13 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

#14
I.Çevreyi en fazla zararı hayvanlar vermektedir.
II.İnsanlar çevreye ve doğaya en fazla zararı veren canlılardır.
III.Tanker kazaları denizlerin kirlenmesine neden olmaktadır.
IV.Biyoçeşitlilik bir bölgedeki canlıların sayı ve türlerine verilen genel addır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır ?

#15 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test