Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Din Kültürü – Çevremizde Dinin İzleri – Test 2

5. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Çevremizde Dinin İzleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Kültür, …………. aracılığı ile kuşaktan kuşağa aktarılır ve kalıcı olur. Verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Soru #2: Örf, adet, gelenek, görenek, dil, din ve ahlak kültürün ……………. ögelerindendir. Verilen bilgide boş bırakılan yere ne gelmelidir ?

Soru #3: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Süleyman’ ın emrine verilen unsurlardan değildir ?

Soru #4: Aşağıdakilerden hangisi Hz. Süleyman’ ın inşa ettiği kutsal bir mekandır ?

Soru #5: Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın yasakladığı örf ve adetle ilgili uygulamalardan değildir ?

Soru #6:
1.Tevhit
2.Destan
3.Kaside
4.Gülbenk
Yukarıda verilenlerden hangisi çıkarılırsa doğru olur ?

Soru #7: Dağlar ile ( I ) taşlar ile ( II ) Çağırayım Mevla’ m seni ( III ). Verilen numaralandırılmış ifadelerden hangisi dini motiftir ?

Soru #8:
1.Miraçlama
2.Tevhit
3.Düvaz imam
4.Türkü
Yukarıdakilerden hangisi dini musikide yer alan türlerden biri değildir ?

Soru #9: Hangisi Türk tarihinde dinin etkisiyle ortaya çıkan mimari eserlerden değildir ?

Soru #10: Aşağıda verilenlerden hangisi dini tavsiyelerden hareketle ortaya çıkan mimari eserlerden değildir ?

Soru #11: “Rabb’ leri onlara temiz bir içecek içirecektir.” Verilen ayetin Müslümanları aşağıdaki mimari eserlerden hangisini yapmaya teşvik ettiği söylenir ?

Soru #12: Musiki, dinin etkilediği …………….. unsurlardandır. Buna göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Soru #13: Hz. Süleyman’ ın (a.s.) yaşadığı ve peygamberlik görevini yerine getirdiği yer aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #14: Hz. Süleyman (a.s.) ile aşağıdaki peygamber ya da kişilerden hangisi arasında doğrudan ilişkisi yoktur ?

Soru #15:
1.Davut
2.İsrailoğulları
3.Tufan
4.Belkıs
Hz. Süleyman ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi çıkarılırsa doğru olur ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test