Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Din Kültürü – Çevremizde Dinin İzleri – Test 1

5. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Çevremizde Dinin İzleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

Soru #2: Aşağıdakilerden hangisi İslam’ ın etkisiyle ortaya çıkan İslam’ dan sonra örf ve adet haline gelen durumlardan değildir ?

Soru #3: Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan örf ve adetlerden biri değildir ?

Soru #4: Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan ve dinin teşvik ettiği örf ve adetlerden biridir ?

Soru #5: ………………, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar, sözcüklerin anlamlarını etkiler, farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Soru #6: Türkü, şarkı, masal, hikaye ve roman gibi yazı türlerinde de ………….. motif ve ifadeler yer almaktadır. Buna göre verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Soru #7: Edebiyatımızda şiir, hikaye, masal gibi türlerde gerek dini kelimelere, gerekse dini olaylara sıkça yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

Soru #8: Aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinde dini semboller diğerlerine göre az bulunduğu söylenebilir ?

Soru #9: Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Bu tür şiirlerde Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sevgi dile getirilir. Peygamberin hayatı, hicreti, miracı, dini yayma konusunda verdiği mücadeleler şiir diliyle anlatılır. Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #10: Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan edebi türlerden değildir ?

Soru #11: Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Allah’ a yalvarma ve dua etmeyi konu edinen bir edebi eser türüdür ?

Soru #12:
1.Kur’an
2.Minare
3.Şadırvan
4.Cami
Yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangisi dinin mimariye olan etkisine örnek gösterilmez ?

Soru #13:
1.Çeşme
2.Türbe
3.Saray
4.Darüşşifa
Yukarıdaki mimari eserlerden hangisinin yapılması İslam dininin etkisi olduğu söylenemez ?

Soru #14:
1.Selimiye Camii
2.Rüstem Paşa Kervansarayı
3.Hamam
4.Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin temizliğe önem vermesiyle ortaya çıkan eserlerdendir ?

Soru #15:
1.Hamam
2.Şehzadebaşı Camii
3.Sultan Ahmet Çeşmesi
4.Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin eğitim ve öğretimi teşvik etmesiyle ortaya çıkmıştır ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test