Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Din Kültürü – Çevremizde Dinin İzleri – Test 1

5. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Çevremizde Dinin İzleri konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1
1.Hamam
2.Şehzadebaşı Camii
3.Sultan Ahmet Çeşmesi
4.Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin eğitim ve öğretimi teşvik etmesiyle ortaya çıkmıştır ?

#2
1.Selimiye Camii
2.Rüstem Paşa Kervansarayı
3.Hamam
4.Karatay Medresesi
Yukarıdakilerden hangisi İslam dininin temizliğe önem vermesiyle ortaya çıkan eserlerdendir ?

#3
1.Çeşme
2.Türbe
3.Saray
4.Darüşşifa
Yukarıdaki mimari eserlerden hangisinin yapılması İslam dininin etkisi olduğu söylenemez ?

#4
1.Kur’an
2.Minare
3.Şadırvan
4.Cami
Yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangisi dinin mimariye olan etkisine örnek gösterilmez ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Allah’ a yalvarma ve dua etmeyi konu edinen bir edebi eser türüdür ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan edebi türlerden değildir ?

#7 Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Bu tür şiirlerde Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sevgi dile getirilir. Peygamberin hayatı, hicreti, miracı, dini yayma konusunda verdiği mücadeleler şiir diliyle anlatılır. Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 Aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisinde dini semboller diğerlerine göre az bulunduğu söylenebilir ?

#9 Edebiyatımızda şiir, hikaye, masal gibi türlerde gerek dini kelimelere, gerekse dini olaylara sıkça yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

#10 Türkü, şarkı, masal, hikaye ve roman gibi yazı türlerinde de ………….. motif ve ifadeler yer almaktadır. Buna göre verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#11 ………………, dili zenginleştirir ve ona yeni sözcükler katar, sözcüklerin anlamlarını etkiler, farklı anlamlarla yeni kavramlar kazandırır. Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi dinin etkisiyle ortaya çıkan ve dinin teşvik ettiği örf ve adetlerden biridir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkan örf ve adetlerden biri değildir ?

#14 Aşağıdakilerden hangisi İslam’ ın etkisiyle ortaya çıkan İslam’ dan sonra örf ve adet haline gelen durumlardan değildir ?

#15 Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test