Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 13012 soru ile sizleri bekliyor!

5.Sınıf – Din Kültürü – Allah İnancı – Test 1

5. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Allah İnancı konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar da canlı – cansız bütün yaratılanların oluşturduğu varlıklar âlemine ne denir ?

Soru #2: İhlas suresinin dördüncü ayeti olan ” Ve lem yekün lehû küfüven ehad ” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #3: Kul huvallâhu ehad. Allâhu’ s Samed. …………………. Verilen İhlâs suresi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur ?

Soru #4:
1.Samimiyet
2.Yüce Allah’ ın her şeyi biliyor olması
3.Batıl inançlardan uzak durmak
4.Yüce Allah’ a gönülden bağlılık
Yukarıdakilerden hangisi ” ihlâs ” kelimesinin anlamlarından birisi değildir ?

Soru #5: Aşağıdakilerden hangisini akılla gerçekleştirmek mümkün değildir ?

Soru #6: Her işten önce önlem alıp o iş için gereken çalışmayı yaptıktan sonra gerisini Allah’ a bırakarak O’ na güvenmek ne demektir ?

Soru #7: Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancı ile ilgilidir ?

Soru #8: ” Allah önce mahlûkatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda Ona döneceksiniz.” (Rûm Sûresi: 11. âyet.) Yukarıdaki ayet Allah’ ın hangi sıfatı ile ilgilidir ?

Soru #9:
1.Allah’ a inanmak, ergenlik çağına gelmiş ve akıllı her insanın sorumluluğudur.
2.Allah’ a inanmak iman esaslarının ilkidir.
3.Allah’ a inanmak insanın yaratılışı gereğidir.
4.Allah’ a inanmak insanların bütün günahlarının affına sebep olur.
Yukarıda verilenlerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır ?

Soru #10: Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birisi değildir ?

Soru #11:
“Şüphe yok ki Allah işitendir, bilendir.” (Bakara Sûresi: 181. âyet.)
“Bilin ki, Allah işitir ve bilir.” (Bakara Sûresi: 244. âyet.)
Yukarıdaki ayetler Allah’ ın hangi sıfatı ile ilgilidir ?

Soru #12: ” Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti? ” (Enbiyâ, 21/22)

Soru #13: Allah’ ın yarattıklarına benzememesine ne denir ?

Soru #14: Evrendeki düzen ve uyum, evreni yaratanın birliğine işaret eder. Allah’ ın bir olması demek aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #15: Allah’ ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test