Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

959 test çözmeniz için, içinde 12982 soru ile sizleri bekliyor!

7.Sınıf – Fen Bilimleri – 1.Dönem – 3.Yazılı Soruları – Test 1

7. sınıf Fen Bilimleri dersinin 1.Dönem – 3.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

Soru #1: Bir besin zinciri oluşturursak aşağıdakilerden hangisi bu besin zincirinin ilk halkasını oluşturabilir ?

Soru #2:
Canlıların bir bölgede yaşamasında;
I.Su
II.Hava
III.Sıcaklık
Faktörlerinden hangileri etkili olur ?

Soru #3:
I.Bir kişinin sırtındaki yük ile beklemesi.
II.Bir kişinin buzdolabını iterek sürüklemesi.
III.Sırt çantasıyla düz yolda ilerlemek.
Yukarıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmaktadır ?

Soru #4: Aşağıdakilerden hangisi iç kulakta yer alır ?

Soru #5: Yerdeki bir top yukarıya doğru fırlatıldıktan sonra yere düşüyor. Buna göre topla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Soru #6:
I.Otomobil = 80 km/sa
II.Otomobil = 40 km/sa
III.Kamyonet = 50 km/sa
IV.Kamyonet = 80 km/sa
Kinetik enerjinin kütleye bağlı olduğunu kanıtlamak için yapılacak deneyde yukarıdakilerden hangi ikisi kullanılır ?

Soru #7: K, L ve M cisimlerinin ağırlıkları arasındaki ilişki K > L = M şeklindedir. Buna göre cisimlerin sahip olduğu çekim potansiyel enerjileri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

Soru #8:
( Cıvanın yoğunluğu sudan fazladır.)
I, II ve III kaplarının tabanlarında oluşan sıvı basınçları, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?

Soru #9:
I.Atlayış sırasında paraşütlerin açılması
II.Gemilerin uç kısımlarının ” V ” şeklinde tasarlanması
III.Kapı menteşelerinin yağlanması
Yukarıdaki uygulamalardan hangisi yada hangilerinde sürtünme kuvvetinin arttırılması amaçlanmıştır ?

Soru #10: Servet’in Dünya’daki ağırlığı 300 N’ dur. Buna göre Servet’in Dünya’daki kütlesi Ay’daki kütlesi ve Ay’daki ağırlığı sırası ile aşağıdakilerden hangisidir ?

Soru #11: Sürtünmesiz yüzeylerde özdeş cisimlere kuvvet uygulanıyor. Buna göre hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmaktadır ?

Soru #12: Özdeş küplerden oluşmuş olan cisimlerin zemine uyguladığı basınçların sıralamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

Soru #13: Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin isimlendirilmesinde yanlışlık yapılmıştır ?

Soru #14:
(…) Sürtünme kuvveti artarsa kinetik enerji azalır.
(…) Sıvı basıncı sadece derinliğe bağlıdır.
(…) Kütle, yer çekimi kuvvetine göre değişir.
(…) Son katmanı 8 olan atomlar oktet kuralına uymuştur.
Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise ” D ” yanlış ise ” Y ” koyulduğundsa sırası ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

Soru #15: Cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerji ………… enerjidir. …………. atom modelinde atom üzümlü keke benzetilmiştir. Işık ışınları gözde ilk olarak …………. adı verilen kısımda kırılır.
Yukarıda noktalı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

Devam Et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test