Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Türkçe – Paragrafta Anlam – Test 2

4. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Paragrafta Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Atasözlerimiz, atalarımızdan günümüze kadar gelen kısa ve özlü sözlerdir. Kim tarafından ve ne zaman söylendiği tam olarak bilinmez. Tecrübeler sonucunda söylenmiş sözlerdir. Az sözle çok şey anlatan cümlelerdir. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir ?

#2 ” Makale; herhangi bir konuda bilgi, düşünce ve görüşlerinizi yazıya aktarmak demektir. Aklınıza gelebilecek her konuda makale yazılabilir; arkadaşlık, teknoloji, msn, webtasarım, spor, tarih, eğitim, eğlence, arama motorları, güncel olaylar… Makalenin amacı hangi konuda olursa olsun bilgi vermektir. Makaleler için kullanılan genel tabir kısa olmaları yönündedir. Ancak bu tamamen yanlıştır. İyi bir makale kısa olmaktan çok, ele alınan konuyu en iyi şekilde açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Bu da kanımca makalenin uzun olmasını gerektirir. Makalede ele alınan konuyu bütün yönleriyle açıklamak, kendi görüşlerinizi örneklerle belirtmek, açık ve öz bir anlatım tarzıyla yazmak gerekir ki bu sayede makaleyi okuyan kişi birçok farklı açıdan konuyu değerlendirebilsin ve yazarın düşüncelerini paylaşabilsin. ” ( 2 – 3 sorularını paragrafa göre cevaplandırınız. ) Yukarıdaki ifadeden hangisi çıkarılamaz ?

#3 Yazar aşağıdakilerden hangisinden rahatsızlık duymaktadır ?

#4 ” Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır. Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur. Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır. ” ( 4 – 5 sorularını paragrafa göre cevaplandırınız. ) Yukarıdaki paragrafa göre olay aşağıdakilerden hangisine bağlanır ?

#5 Paragrafa göre hikaye yazmanın asıl amacı nedir ?

#6 Annemin yaptığı yemeğe dikkatle bakan teyzem, ” Bu da bir şey mi? Ben bunun daha iyisini yaparım! ” dedi. Sonra kendi yaptığı yemeği gösterip annemin yaptığı yemeği eleştirmeye devam etti. Bu paragrafta, teyzemin duygularına egemen olan aşağıdakilerden hangisidir ?

#7 ” Tiyatro hem göze, hem kulağa hitap eden sahne eseridir. Tiyatroyu hem hayata benzediği için, hem benzemediği için seviyoruz. Gerçek olanla düş olanın arasında kaldığımız için, seviyoruz. Çünkü …” Paragrafı, tamamlayabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir ?

#8 ” Edebî eser okuyanı etkilemelidir. Anlatımı güzel düşüncesi sağlam ve özlü olmalıdır. Konusu; ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır. Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir. Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır. Eser estetik ölçüler içinde, belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır. ” Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir?

#9 ” Bir ulusun çağlar boyu sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir. Edebiyat tarihi bir ulusun geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olur. ” Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen nedir ?

#10 ” Kışı uğurluyorum. Kış boyunca işlenmiş duvarlara güneşin vurmasından yayılan rutubet kokusu, caddelerin kokusu ve uğultusu… Bir yaz daha gelecek işte. Yaklaşıyor yaz, uzaklaşıyor kış.” Bu parçada hangi organımızla algılayabileceğimiz duyuya yer verilmemiştir ?

#11 ” Şiirin çeşitli düşmanları vardır. Öykü bunlardan biridir. Ona baş düşman diye bakılmalı. Çoğunlukla, bir şiiri öyküsü yüzünden bir kez okuyup bırakırız. Şiire bundan büyük düşmanlık olur mu ? Ama bu da şiirlerin bir öyküsü yoktur, anlamına gelmez. ” Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz ?

#12 Işıklı yollarından Yürüyoruz hepimiz Okulum sen olmasan Ulusça gerileriz. Bu şiirde en belirgin duygu, aşağıdakilerden hangisidir ?

#13 Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz ?

#14 ” …. Öyleyse bir yapıtı önemli ve yeni kılan nedir ? Elbette o yapıtın dilidir, anlatım özelliğidir. Bir romanın biçimini ve öteki romanlardan farkını da o romanın kendine özgü dili belirler. ” Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir ?

#15 O zamanlar şenlikli bir kentti Erzurum. İnsanlar birbirini tanırdı. Geleneksel yaşam biçimleri, bağlı olunan değerler çözülmemişti henüz. Sokakların dili vardı. Mahallelerin yaşam kültürü iz bırakıyordu bizlerde. Sözün atlaslarını buralarda kuşanıyorduk. İyi, güzel, doğru olana eğilim; bilgiye, aydınlığa bağlılık daha fazlaydı insanlarda. Bu parçadaki en belirgin duygu aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test