Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Türkçe – Paragrafta Anlam – Test 1

4. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Paragrafta Anlam konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Nedir bu insanların bu kitaplara düşkünlüğü ? Kitaplar, hele romanlar ve şiir kitapları,neden insanların hayatında bu kadar büyük yer alıyor ? Bence bunu cevaplandırmak için ” İnsan niçin okur ? ” sorusunu ilkin cevaplandırmak gerekir. Yukarıda verilen paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

#2 İnsanın sevinçli ve mutlu günlerinde çok dostu olur. Fakat zor günlerde dost kalmak, üzüntüleri paylaşmak öz veri gerektirir. İşte bu öz veriyi gösteren gerçek dostlardır. Paragrafında anlatılan düşünceye aşağıdaki atasözlerinden hangisi uygundur ?

#3 Pazara gitmeyi çok severim. Filemi doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre böyle pazarlık edenlere bakarım. ”Üzüm kaça ?” ”Aman iyisinden koy !” ”Yumurtalar taze mi ?” diye peş peşe soranları seyretmeyi, öyle eğlenceli olur ki ! Hele satıcıların bağrışları ! Paragrafa göre alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin yaptığı konuşmalardan değildir ?

#5 Paragrafa göre eğlenceli olan nedir ?

#6 Elif bütün bu güzel çiçek kokuları içinde, bu parlak ve yakıcı güneşin altında, bundan sonra öteki insanlar gibi yaşayabileceğini düşünüyordu ? Paragrafta aşağıdaki duygulardan hangisi ile ilgili bir bilgi yoktur?

#7 Bir araştırmada hastanede görev yapan ebeler, hemşireler, pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum , üroloji, genel cerrahi uzmanı hekimler araştırmıştır. Ünvan dağılımları, fiili çalışma ve eğitim durumları incelenmiştir. (7, 8, 9.) sorular bu paragrafa göre cevaplandırılacaktır. Yukarıda verilen paragrafta araştırmalarda hangi görevliler yer almamıştır ?

#8 Paragraftaki araştırmada aşağıdaki konuşmalardan hangisi incelenmemiştir ?

#9 Paragrafa göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılmaz ?

#10 İnsanların sosyal destek bulabilmesi, örgütsel yapının ” sosyal çalışma ortamı ” sağlayacak tarzda tasarlanmasına bağlıdır. Sosyal destek ise odaklanma, özel yaşamda mutlu olma, güven hissi, olumsuz düşüncelerden kurtulma genel olarak sorunlara başa çıkma yeteneğini arttırır. Parçaya göre sosyal destekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11 Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin, annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. İlk altı ay yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar, bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar. ( 11, 12, 13, ve 14. soruları yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.) Yukarıda verilen paragrafa göre bir bebek için en uygun besin aşağıdakilerden hangisidir ?

#12 Paragrafa göre anne sütüyle beslenen bebeklerin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı vardır ?

#13 Paragrafa göre bebekler hangi dönemde yalnız anne sütüyle beslenirse daha sağlıklı olur ?

#14 Paragrafa göre anne sütüyle beslenen çocuklar aşağıdaki hastalıklardan hangisine yakalanmazlar ?

#15 İnsanın sosyal destek bulabilmesi, örgütsel yapının, ” sosyal çalışma ortamı ” sağlayacak tarzda tasarımlanmasına bağlıdır. Sosyal destek; işe odaklanma, özel yaşamda mutlu olma, güven hissi, olumsuz düşüncelerden kurtulma ve genel olarak sorunlarla başa çıkma yeteneğini artırır. Parçaya göre sosyal destekle ilgili olarak hangisi yanlıştır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test