Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Türkçe – Eş Sesli Kelimeler – Test 3

4. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Eş Sesli Kelimeler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ?

#2
I.Kahvaltı için biraz ceviz kırmalısın.
II.Gezide bir sürü kır çiçeği topladım.
III.Polis kır saçlı bir suçlu arıyordu.
Yukarıdaki cümlelerde farklı anlamlarda kullanılan eş sesli sözcük hangisidir ?

#3 ” Dün çok güzel bir düş gördüm. ” cümlesinde eş sesli kelime hangisidir ?

#4
I.Ocakta askere gideceğim.
II.Ocağı söndürmeyi unutma sakın.
III.Babam taş ocağında çalışıyor.
IV.Ocak ayının ilk haftası gelecekmiş.
” Gül ” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır ?

#5 Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ” Pazar ” sözcüğü ” Pazar günü pikniğe gideceğiz ” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır ?

#6 ” Pas ” kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır ?

#7 1.Sağ 2.Mal 3.Harp 4.Düş Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi sesteştir ?

#8 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur?

#9 ” Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcüklere ………….. sözcükler denir. ” Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?

#10 ” Bu yaz bana sık sık mektup yaz. ” cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir ?

#11 ” Çorba çok sıcak olunca dilimi yaktı. ” tümcesindeki ” dil ” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde burada kullanıldığı anlamda kullanılmıştır ?

#12 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi vardır ?

#13 Aşağıdakilerden hangisinde ” koyun ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır ?

#14 ” Ay ‘a bakan adam korkuyla ay diye bağırdı ! ” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür ?

#15 ” Hey buraya gelin, gelin geliyor. ” cümlesindeki ” gelin ” sözcükleri eş sesli özelliktedir. Aşağıdakilerden hangisi eş seslilik özelliği göstermez ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “4.Sınıf – Türkçe – Eş Sesli Kelimeler – Test 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test