Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Türkçe – Edat ve Bağlaç – Test 1

4. sınıfta işlenen Türkçe dersinin Edat ve Bağlaç konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 ” Kendi başlarına anlamları olmayan, cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere…………denir. ” Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir ?

#2 ” Tek başına bir anlam taşımayan, cümle içinde kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklere……… denir. ” Yukarıda verilen bilgilendirmede noktalı yere hangisi gelmelidir ?

#3 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ” ile ” yerine ” ve ” yazılabilir ?

#4 ” Onun gibi olmak istiyorsan çok çalışmalısın. ” Yukarıda verilen cümlede edat olan sözcük hangisidir ?

#5 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur ?

#6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat vardır ?

#7 ” Düğün de düğün oldu ” cümlesinde bağlaç cümleye hangi anlamı katmıştır ?

#8
I.kadar
II.göre
III.sanki
IV.fakat
Yukarıdaki kelimelerden hangisi edat değildir ?

#9
I.ancak
II.üzere
III.çünkü
IV.yalnız
Yukarıdaki kelimelerden hangisi bağlaç değildir ?

#10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye ” benzerlik ” anlamı katmaktadır ?

#11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye ” amaç ” anlamı katmaktadır ?

#12 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan ” de ” yanlış yazılmıştır ?

#13 ” İzmir’ e gideceğim ve tatil yapacağım. ” cümlesinde hangi sözcük bağlaçtır ?

#14 ” Üzere ” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine ” koşul ” anlamını katmıştır ?

#15 Aşağıda verilen kelimelerden hangisi edattır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test