Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersinin 1.Dönem – 1.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Atatürk TBMM’ yi hangi tarihte açmıştır ?

#2 ” İnsanlar farklı duygu ve …………………… sahiptir. ” noktalı yere hangisi gelmelidir ?

#3 Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlarda farklı olan bir özelliktir ?

#4 Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz ?

#5
I.Vatansever olması
II.Mavi gözleri
III.Çocukları sevmesi
IV.İleri görüşlü olması
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün fiziksel özelliklerindendir ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz ?

#7
I.Kısa boyluyum
II.Zayıfım
III.Sinirliyim
IV.Yardımseverim
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri duygusal özelliklerinden söz etmiştir ?

#8 Aşağıdaki olayları kronolojik sıraya koyduğumuz zaman ilk hangi olay yaşanmış olabilir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir ?

#10 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı vapurun adı nedir ?

#11 Yabancı ülkelere gidecek olan kişilere verilen resmi kimlik nedir ?

#12 Aşağıdakilerden hangisi diğer insanlarla benzer özelliklerimize bir örnektir ?

#13
I.Türküler, destanlar dilden dile aktarılarak günümüze gelmiştir.
II.Horon Karadeniz Bölgesin insanının oynadığı bir halk oyunudur.
III.Mavi gözlü olmak duygusal özelliklerimizdendir.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru-yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde endişe anlamı vardır ?

#15 Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya çocuklarının ortak özelliklerinden değildir ?

Testi Bitir

2 üzerine düşünceler “4.Sınıf – Sosyal Bilgiler – 1.Dönem – 1.Yazılı Soruları – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test