Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Matematik – Tartma – Test 1

4. sınıfta işlenen Matematik dersinin Tartma konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 12 ton kaç kg’dır ?

#2 4 kg kaç g’ dır ?

#3 140.000 mg kaç g’ dır ?

#4 5.000.000 g kaç t’ dur ?

#5 32.000 g kaç mg ‘ dır ?

#6 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#7 Meyve yüklü bir kamyonun ağırlığı 40 tondur. meyvenin kütlesi 34 ton olduğuna göre kamyonun kütlesi kaç kg ‘ dır ?

#8 İçi tuzla dolu bir kabı tarttığımızda brüt ağırlığı 550 g gelmektedir. tuzun ağırlığı 437 g olduğuna göre kabın ağırlığı kaç g ‘ dır ?

#9
1.32 g
2.450 mg
3.1 t
4.1 kg
Yukarıdaki kütlelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?

#10 23 kg 550 g = ……….. g noktalı yere hangisi gelmelidir ?

#11 125 g çekirdek 5 TL’ dir. 3 kg çekirdek kaç TL ‘ dir ?

#12 Bakkal Cemal amca, ağırlıkları 35 kg 400 g ve 45 kg 600 g olan iki çuval şeker alıyor. Bu şekeri 9 kg ‘ lık kaç poşete ayırır ?

#13 Kütlesi 12 ton 758 kg olan bir gemiye 3 ton 456 kg arpa, 5 ton 640 kg buğday ve 8 ton 443 kg fındık yükleniyor. Bunlarla beraber geminin toplam kütlesi ne kadar olur ?

#14 1 g fındık 50 kr ise 1 kg fındık kaç TL’ dir ?

#15 440 ton su hacmine sahip bir havuzu çeyreğine kadar su dolduruluyor. Buna göre havuzda kaç ton su vardır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test