Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Fen Bilimleri – 1.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

4.Sınıf Fen Bilimleri dersinin 1.Dönem – 2.Yazılısı olarak hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizi bölümleri arasında yer almamaktadır ?

#2 Bir bebek dünyaya geldiğinde vücudunda ………. kemik bulunur. Yetişkin bir insanın vücudunda ise ………. adet kemik bulunmaktadır. Kemikleri birbirine bağlayan yapılara ……….. denir.
Yukarıdaki boşluklara doğru ifadeler getirildiğinde aşağıdaki hangi ifade boşta kalmaktadır ?

#3
( ) Beynimizi koruyan yapıya kafatası denilmektedir.
( ) Vücudumuzda en küçük kemik kulakta bulunmaktadır.
( ) İskeletimiz genel olarak 5 kısımdan oluşmaktadır.
( ) Vücudumuzdaki en uzun kemik koldadır.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir. Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

#4 Aşağıda verilen maddelerden hangisine kuvvet uyguladığımızda madde eski halini geri alabilmektedir ?

#5
Taşa bastırma kuvveti uygulandığında şekli değişir / değişmez
Süngere sıkma kuvveti uygulandığında şekli değişir / değişmez
Yumurtaya vurma kuvveti uyguladığımızda şekli değişir / değişmez
Paket Lastiğine germe kuvveti uygulandığında şekli değişir / değişmez
Yukarıda verilen maddelerin şeklinin değişip değişmeyeceği hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#6
Aynı kutupları birbirine yaklaştırılan iki mıknatıs birbirini …………
Zıt kutupları birbirine yaklaştırılan iki mıknatıs birbirini ………….
( ) Bir mıknatıs iki parçaya bölündüğünde bir yarısı kuzey diğer yarısı güney kutuplarına ayrılır.
( ) Mıknatıslar bazı elektronik eşyalardan uzak tutulmalıdır.
Yukarıda verilen noktalı yerler ve parantezlere gelebilecek uygun ifade sırasıyla aşağıda hangi şıkta doğru verilmiştir ?

#7
Suyu Çeken Maddeler ( Sünger, Mendil, Bez, Plastik )
Suyu Çekmeyen Maddeler ( Kalem, Cam, Demir, Pamuk )
Yukarıda verilen maddeler arasında hangilerinin yer değiştirmesi gerekmektedir ?

#8 Aşağıdaki maddelerden hangileri suya bırakıldığında dibe batmamaktadır ?

#9 Maddeler doğada katı, sıvı, gaz olarak bulunmaktadır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#10 Serinlemek için elimize döktüğümüz kolonya ………… halde, soğuması için içeceklere atılan buz …………. halde, yelpaze yaparken yüzümüze çarpan hava ……………. halinde bulunmaktadır.
Yukarıda verilen boşluklara getirilebilecek en uygun ifadeler aşağıda hangi şıkta verilmektedir ?

#11
( ) Maddelerin sahip olduğu değişmeyen madde miktarına kütle denir.
( ) Katıların kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülememektedir.
( ) Daradan brüt kütle çıkarılırsa net kütle bulunur.
( ) Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir.
Yukarıda verilen parantezler doğru-yanlış olarak işaretlenmesi istenmektedir.Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?

#12 Aşağıda nabız hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#13 680 mL kaplara belirli oranda maddeler koyulmuştur. Kabın son seviyesi 960 mL olduğuna göre maddelerin hacmi ne kadardır ?

#14 Darası 1000 gram olan kap su ile doldurulduğunda brüt kütlesi 3600 gram oluyor. Buna göre kaptaki suyun yarısı boşaltılırsa brüt kütle kaç gram olur ?

#15
I.Suda yüzer.
II.Suyu Çekmez.
III.Mıknatıstan etkilenmez.
IV.Suda ikisi de dibe batar.
Yukarıda verilenlerden hangileri demir bilye ile cam bardak için ortak özellik kabul edilebilir ?

Testi Bitir

Bir düşünce üzerine “4.Sınıf – Fen Bilimleri – 1.Dönem – 2.Yazılı Soruları – Test 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test