Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

4.Sınıf – Din Kültürü – Aile ve Din – Test 1

4. sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin Aile ve Din konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış bir ifade içermektedir ?

#2 Toplumda öğrenmemiz gereken görgü kurallarını ilk başta eğitimini aldığımız yer aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Anne, baba, çocuk, dede ve ninenin oluşturduğu küçük topluluğa ne ad verilmektedir ?

#4 ” Cennet ……. ayakları altındadır. ” hadisinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisini getirmeliyiz ?

#5 Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamıza karşı yapmamız gereken davranışlardan değildir ?

#6 Toplumu oluşturan en küçük insan topluluğuna ne ad verilmektedir?

#7 Aile içinde bir çok sorun yaşanabilmektedir. Bu sorunlar en iyi şekilde nasıl çözülmelidir?

#8 Anne ve baba birbirlerine çocuklarının yanında aşağıdaki davranışlardan hangisi yapmaması gerekir ?

#9 Aşağıdakilerden hangisi çocukların ailelerine olan sorumlukları arasında değildir ?

#10 Ailemizden bizlere kalacak olan en güzel miras aşağıdakilerden hangisidir ?

#11 Anne ve babanın çocuklarına karşı bir çok sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan değildir ?

#12 ” Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, …………….. iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “of ! ” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. ” ayetinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?

#13
I. İlk ahlaki yönde eğitimin verildiği yerdir.
II.Ailemiz bizim hayat tarzımızda etkilidir.
III.Bize davranış, ahlak konularında desteği yoktur.
IV.Aile sadece maddi anlamda destek olmaktadır.
Yukarıda aile hakkında verilenlerden hangileri yanlıştır ?

#14 Aşağıda verilenlerden hangisinde çekirdek aile doğru şekilde tanımlanmıştır ?

#15 Hayatımızda en çok değer vermemiz gereken kişiler aşağıdakilerden hangisidir ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test